1. Mario
  2. Ideas & Feature Requests
  3. Tuesday, September 12 2017, 09:02 AM
  4.  Subscribe via email
Select a CategoryGóp ý về game
- giảm ping trong game
- thêm súng bắn tỉa
- súng bắn tỉa phải có loại bắn một viên là giết được một mạng
- thêm cận chiến như chảo, móc, xà ben ....
- thêm vào tính năng lái được xe như ôtô môtô
- thêm vào bom mù bom nổ bom gây choáng
- thêm các ống ngắm , nòng giảm thanh kèm theo giảm giật
- thêm súng và cần đa dạng súng bằng cách được đem 2 cây súng chính không cần súng lục
- thêm chức năng đồng đội và cứu chữa đồng đội
- thêm nón bảo hiểm cấp 1 2 3 giáp cũng vậy từ cấp 1 2 3
- thêm vào chức năng nhảy dù cho chọn địa điểm
- nếu có thê mở rộng bản đồ càng tốt
- chức năng bơi thêm vài cái thuyền và phải lái được
- điều chỉnh kiểu đi của nhân vật thêm vào góc nhìn thứ 3
TrangNguyen Accepted Answer Pending Moderation
Community Manager
0
Votes
Undo
Hi,

Team xin cảm ơn những ý kiến nhận xét và đóng góp cho game. Bên mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những version sau!
TrangNguyen Accepted Answer Pending Moderation
Community Manager
0
Votes
Undo
Ngoài ra bạn có thể đọc thêm roadmap của game ở đây nhé, vì một số gợi ý của bạn sẽ đươc thêm ở những version sau: http://bulletstrike.com/roadmap
nguyễn.quang tâm Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
#Trang ơi sao bài viết của mình bị xóa vậy . đăng lên forum này bị xóa
JOY Accepted Answer Pending Moderation
Administrator
0
Votes
Undo
Please use English in the forum
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Sorry, the discussion is currently locked. You will not be able to post a reply at the moment.

©2017 HorusEnt.com. All rights reserved. HorusEnt.com