We are Horus!


Chúng tôi chú trọng sự sáng tạo và chăm chỉ của mỗi cá nhân. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của công ty. Đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang nở rộ trong những năm gần đây, chúng tôi không ngừng tìm kiếm và nỗ lực xây dựng các mối quan hệ đối tác lâu dài để cùng nhau tiến xa hơn và lớn mạnh hơn trên hành trình đạt được những mục tiêu chung.

Không gian làm việc của chúng tôi

Horus đi đâu?

Chúng tôi luôn có 4 – 5 chuyến đi mỗi năm để rời khỏi văn phòng và gắn kết với các thành viên khác trong nhóm và gia đình của họ.