Trở thành một phần của Horus

Những điều tuyệt vời có thể đạt được nhanh hơn và duy trì lâu hơn khi chúng ta làm việc và phát triển cùng với nhau. Hiểu rõ được triết lý này và những tiềm năng to lớn nằm ẩn dấu trong mỗi người, Horus luôn coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Điều này là tôn chỉ hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực trong quá trình tuyển dụng để tìm ra những nhân sự phù hợp nhất cho từng vị trí (tại công ty) và đồng thời tập trung vào sự tiến bộ mà mỗi cá nhân có được với tư cách là thành viên của Horus Production.

Làm việc cùng chúng tôi

Môi trường làm việc

  • Chính sách làm việc linh hoạt và môi trường năng động
  • Không gian làm việc hợp tác với những đồng đội thân thiện, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
  • Quyền lợi bổ sung hấp dẫn

Lợi ích

  • Cơ hội thực sự để phát triển sự nghiệp và bản thân
  • Đánh giá hiệu suất: hai lần mỗi năm (hai lần/năm)
  • Tiền thưởng và tăng định kỳ dựa trên thành tích cá nhân

Hoạt động

  • Nhiều hoạt động vui chơi hàng tuần
  • Xây dựng đội nhóm, trò chơi ngoài trời, dã ngoại, v.v.